Liikmeks asumine


MTÜ liikmeteks on majandusarvestuse, rahanduse või finantsjuhtimise erialade õpetamisega seotud isikud.  Uute liikmete vastuvõtu otsustab juhatus. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päev. Ühingusse sisseastumismaksu ei ole. Aastane liikmemaks on 12 eurot.  Liikmeks astumise avaldus (doc) tuleb esitada MTÜ juhatusele, ulle.parl@arvestusharidus.ee.

 

Astu liikmeks: