Ajalugu


Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) on tegutsenud seltsinguna 2012. aasta augustist. 28.08.2012 asutati MÕK, et teadvustada probleeme majandusarvestuse õpetamisel ja luua õpetamise tehnoloogiline baas; kaardistada õpetamine ja lõpetajad; tihendada koostööd õpetatavate organisatsioonide vahel ning leida täiendõppe- ja finantseerimisvõimalusi.
Aasta hiljem, 29.08.2013 otsustati asutada mittetulundusühing ja 08.11.2013 registreeriti MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu,  eesmärgiga:
  • ühendada majandusarvestuse ja teiste rahanduse ning finantsjuhtimisega seotud erialade õpetajaid ja õpetamisega seotud inimesi nende
    elukutse, kohustuste ja õiguste paremaks toetamiseks;
  • tõsta majandusarvestuse alase hariduse taset ja erialast pädevust koolides ja organisatsioonides;
  • levitada ja arendada liikmeskonnale suunatud erialast infot ja oskusi;
  • väljendada liikmeskonna seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ning otsustamisel;
  • arendada koostööd kõigi Ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega.

 

 

22. detsembril 2014 toimus  MÕKi koosolekul Tartus arutelu raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse osas.

27. ja 28. novembril 2014 toimus Pärnu Tervise Paradiisis seminar ja MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu üldkoosolek (vaata koosoleku protokolli, liikmete nimekirja, MTÜ tegevusaruannet ja 27. ja 28.11.2014 toimunud seminari kokkuvõtet).
27.11.2013 koosoleku protokoll.
27.- 29. augustil 2013 toimus Pühajärve SPA ja puhkekeskuses seminar juhtumipõhisest õppest ja õpetamisest. Seminari viis läbi Trevor Williamson, MMU Business School Manchester.
29. augustil 2013 toimus Pühajärvel koosolek, mille käigus otsustati moodustada MTÜ Majandusarvestuse Õpetajate Kogu. Loodava MTÜ juhatusse valiti Ülle Pärl, Anu-Ell Visberg ja Heiki Koov. Vaata MTÜ asutamise dokumente.
13.veebruar 2013 koosoleku protokoll.
27.november 2012 koosoleku protokoll, fotod.
9.oktoober 2012 koosoleku protokoll.
28.august 2012 MÕK asutamiskoosoleku protokoll.