Uuring arvestusala õigusraamistiku ja praktika muutused aastatel 2004-2014

20. jaan 2016

Uuring arvestusala õigusraamistiku ja praktika muutused aastatel 2004-2014


Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme raamatupidamise, finantsaruandluse ja auditeerimistegevuse valdkonnas ning mitte ainult võrdluses riikidega, mis sarnaselt Eestile läksid 1990ndate aastate alguses üle plaanimajanduselt turumajandusele, vaid ka globaalses võrdluses. Eestis raamatupidamist, finantsaruandlust ja auditeerimistegevust reguleeriv seadusandlus on kooskõlas parimate rahvusvaheliste tavadega.
Uuringus rõhutatakse muuhulgas: ” Tõhustamaks raamatupidamisvaldkonna hariduse kvaliteeti kutse- ja kõrghariduse tasandil, on oluline luua elektroonilised õppekeskkonnad, sealhulgas riiklike andmekogude demoversioonid. Samuti on puudus eesti keelde tõlgitud raamatupidamisalastest raamatutest. “
Kokkuvõte pdf:
uuring_arvestusala 
Slaidid:
 uuringuslaidid
Materjalid on leitavad: http://www.fin.ee/arvestusala-arengud

Lisa kommentaar